Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Jongedochters-Vereeniging onder den zinspreuk "Draagt elkanders lasten"

Naam Christelijke Jongedochters-Vereeniging onder den zinspreuk "Draagt elkanders lasten"
Plaats Vreeland
Provincie Utrecht
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Geesteszieken, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'(...) het vervaardigen van kleedingstukken voor de arme idioten, verpleegd in de stichting 's Heeren Loo (te Ermelo).' (Blankenberg)

Activiteit

'(...) het vervaardigen van kleedingstukken voor de arme idioten, verpleegd in de stichting 's Heeren Loo (te Ermelo).'

'Voorts schenkt zij kleine bijdragen voor scholen, zending enz.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 456.