Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maria-Vereeniging

Naam Maria-Vereeniging
Plaats Harlingen
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'De leden belasten zich met het vervaardigen van Kerkgeraad, als ook van kleedingstukken en het uitdeelen daarvan aan de armen' (Blankenberg)

Activiteit

Met betrekking tot de armenzorg: 'Uitdeeling van kleedingstukken aan behoeftigen, meest weduwen of hoofden van groote gezinnen'

Bestuursleden

In 1899: C. de Jong, presidente, Anna Wehberg, secretaresse en Maria Wehberg, magazijnmeesteresse.

In 1903: Monica Berndes, presidente, Margaretha de Vries, secretaresse en Agatha van der Werf, magazijnmeesteresse.

Verantwoording gegevens

ad bestuursleden en laatste vermelding:

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 314.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 657.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 458.