Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Den Haag

Naam Instituut voor doofstommen te Groningen, departement Den Haag
Alternatieve namen
  • Instituut tot onderwijs van dooven en stommen, Departement Den Haag ('s Gravenhaagsche Stadsalmanak)
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1810 (eerste vermelding)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het op plaatselijke niveau helpen standhouden van het instituut tot het opvoeden en onderwijzen van doofstommen te Groningen

Activiteit

Het op plaatselijke niveau innen van contributies, giften e.a. inkomsten ten behoeve van het Instituut te Groningen waar doofstomme kinderen leren spreken (géén gebarentaal!) volgens een van de abt van l'Epée overgenomen method, vervolgens lager onderwijs genieten en een 'handwerk' leren (...). (inventaris archief Instituut voor doofstommen in de Groninger Archieven);

bemiddelen bij de aanmelding van nieuwe leerlingen uit hun ressort en het onderhouden van het contact tussen leerlingen en hun ouders

Afdeling van

ofwel 'departement van' het Instituut voor doofstommen te Groningen, opgericht in 1790.

Bestuursleden

De 'directeuren' van het Haagse departement waren:

in 1810: S. Dassevael en C.G. Hultman. (19e jaarverslag)

in 1829: mr. C.F. van Maanen, P.J. van der Goes, D. Groen van Prinsterer, ds. G.F. de Chaufepié, ds. A. Lens, penningmeester: S. Dassevael;

in 1830: mr. C.F. van Maanen, P.J. van der Goes, D. Groen van Prinsterer, ds. G.F. de Chaufepié, ds. A. Lens, penningmeesters: S. Dassevael, J.J. Cau;

in 1831: mr. C.F. van Maanen, J.J. Cau, P.J. van der Goes, ridder dr. P.J. Groen van Prinsterer, ds. G.F. de Chaufepié, ds. A. Lens, secretaris: J. van Vliet, penningmeester: ridder S. Dassevael;

in 1832: mr. C.F. van Maanen, J.J. Cau, ridder dr. P.J. Groen van Prinsterer, ds. G.S. de Chaufepié, ds. A. Lens, penningmeester: ridder S. Dassevael, secretaris: J. van Vliet;

in 1835: mr. C.F. van Maanen, dr. P.J. Groen van Prinsterer, ds. G.S. de Chaufepié, ds. A. Lens, penningmeester: S. Dassevael, secretaris: J. van Vliet;

in 1837: mr. C.F. van Maanen, dr. P.J. Groen van Prinsterer, ds. G.S. de Chaufepié, ds. A. Lens, penningmeeter: S. Dassevael, secretaris: J. van Vliet;

in 1839: mr. C.F. van Maanen, ds. G.S. de Chaufepié, ds. A. Lens, secretaris en penningmeester: J. van Vliet;

in 1840: mr. C.F. van Maanen, ds. H.P. Timmers Verhoeven, S.A. van Hoogstraten, Ds. A. Lens, secretaris en penningmeester: J. van Vliet;

in 1842: mr. C.F. van Maanen, ds. A. Lens, ds. H.P. Timmers Verhoeven, secretaris en penningmeester: S.A. van Hoogstraten;

in 1847: mr. G.A.G. van Maanen, H.P. Timmers Verhoeven, O.W. Hora Siccama, secretaris en penningmeester: S.A. van Hoogstraten;

in 1848: mr. G.A.G. van Maanen, H.P. Timmers Verhoeven, O.W. Hora Siccama, J.A. Kramer, secretaris en penningmeester: S.A. van Hoogstraten;

in 1850: mr. G.A.G. van Maanen, H.P. Timmers Verhoeven, O.W. Hora Siccama, J.A. Kramer, secretaris en penningmeester: S.A. van Hoogstraten;

in 1855: mr. G.A.G. van Maanen, ds. H.P. Timmers Verhoeven, S.A. van Hoogstraten, O.W. Hora Siccama, J.A. Kramer, P.C.G. Guyot, secretaris en penningmeester: jhr. mr. J.J. de la Bassecour Caan;

in 1860: mr. G.A.G. van Maanen, S.A. van Hoogstraten, O.W. Hora Siccama, J.A. Kramer, P.C.G. Guyot, secretaris en penningmeester: jhr. mr. J.J. de la Bassecour Caan;

in 1864: mr. G.AG. van Maanen, S.A. van Hoogstraten, O.W. Hora Siccama, J.A. Kramer, J.D. van Herwerden, mr. C.H. Gockinga, secretaris en penningmeester: jhr. mr. J.J. de la Bassecour Caan;

in 1865: mr. G.A.G. van Maanen, S.A. van Hoogstraten, O.W. Hora Siccama, J.A. Kramer, J.D. van Herwerden, mr. C.H. Gockinga, secretaris en penningmeester: jhr. mr. J.J. de la Bassecour Caan;

in 1866: mr. G.A.G. van Maanen, S.A. van Hoogstraten, O.W. Hora Siccama, J.A. Kramer, J.D. van Herwerden, mr. C.H. Gockinga, secretaris en penningmeester: jhr. mr. J.J. de la Bassecour Caan;

in 1870: mr. G.A.G. van Maanen, S.A. van Hoogstraten, O.W. Hora Siccama, J.A. Kramer, J.D. van Herwerden, mr. C.H. Gockinga, secretaris en penningmeester: jhr. mr. J.J. de la Bassecour Caan;

in 1872: mr. G.A.G. van Maanen, S.A. van Hoogstraten, O.W. Hora Siccama, J.A. Kramer, J.D. van Herwerden, mr. C.H. Gockinga, secretaris en penningmeester: jhr. mr. J.J. de la Bassecour Caan;

in 1880: O.W. Hora Siccama (voorzitter), mr. C.H. Gockinga, jhr. mr. J.J. de la Bassecour Caan, secretaris en penningmeester: mr. J.M. Eijken Sluijters;

in 1883: jhr. mr. J.J. de la Bassecour Caan, mr. O.W. Star Numan, mr. G.J.M. van Voorthuijsen, secretaris en penningmeester: mr. J.M.J. Eijken Sluijters;

in 1893: mr. O.W. Star Numan (voorzitter), mr. A.J.W. van Roijen, dr. H.J. de Dompierre de Chaufepié, jhr. mr. S. Laman Trip, H.D. Guyot;

in 1894: mr. O.W. Star Numan (voorzitter), mr. A.J.W. van Roijen (secretaris), dr. H.J. de Dompierre de Chaufepié, jhr. mr. S. Laman Trip, H.D. Guyot;

in 1900: mr. O.W. Star Numan, dr. H.J. de Dompierre de Chaufepié, H.D. Guyot, mr. S.M.S. de Ranitz;

in 1902: dr. H.J. de Dompierre de Chaufepié, H.D. Guyot, mr. S.M.S. de Ranitz, jhr. mr. S. Laman Trip, J. Dijk.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, richtgroep en levensbeschouwing:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad relatie, (bestuurs-)leden en eerste vermelding:

ontleend aan het verslag van de 19e jaarlijkse vergadering van de landelijke vereniging Instituut voor doofstommen

ad bestuursleden en opmerkingen:

's-Gravenhaagsche Stadsalmanak 1823-1903, met hiaten.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de inventaris: het recentste stuk dat duidt op de aanwezigheid van (contributie betalende) leden dateert uit 1952. (inventaris van het departement).

Opmerkingen

aantal leden in 1810: 190 (19e jaarverslag)

ad begindatum:

'Deze Maatschappij, opgerigt te Groningen in 1799 (...) heeft een Departement in 's-Gravenhage, welke in 1815 hersteld is'. (Stadsalmanak)

inkomsten:

'De kontributie is f. 5,25 in het jaar' (t.a.p.)

Archief

Het 'Archief van het departement Den Haag, 1790 ca. - 1953' is gedeponeerd bij het archief van het 'Koninklijk instituut voor Doven "H.D. Guyot" (2), 1919 – 1991' dat onder toegangsnummer 1496 wordt bewaard in de Groninger Archieven.

In het Nationaal Archief bevindt zich onder toegangsnummer 2.01.12 het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken 1796-1813; dossier nr. 937 daarvan bevat het verslag van de 19e jaarlijkse vergadering van de landelijke vereniging Instituut voor doofstommen te Groningen.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Groninger Archieven
Naam collectie Koninklijk instituut voor Doven 'H.D. Guyot' (2), 1919 - 1991; hierin: Archief van het departement Den Haag, 1790 ca. - 1953
Beheersnummer 1496
Toegang inventaris
Reglementen ja

Huishoudelijk reglement, 1917, gedrukt.

Ledenlijsten ja

Ledenlijsten, 1792, 1805 en z.j en 1876-1952;

1864-1875, met aantekening van contributiebetaling;

1870-1928, met agenda van ingekomen en uitgegane stukken;

Circulaire voor de werving van nieuwe leden, met lijsten van kandidaat-leden, 1815, 1835 en 1840;

Stukken betreffende aangiften van nieuwe leden, 1918-1919;

Notitieboekje met aantekeningen m.b.t. de ledenadministratie.

Notulen ja

Notulen, met enkele uitgaande stukken (concepten), 1852-1935.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1918-1925, concepten.

Correspondentie ja

Agenda van ingekomen en uitgegane stukken, 1841-1866;

Ingekomen stukken over de inning en afdracht van contributie, 1894-1952, met hiaten;

Ingekomen stukken, 1904-1960;

Stukken ontvangen door Haagse departementsdirecteuren, 1912, 1924.

Financiƫle stukken ja

Kasboek, 1914-1928;

Jaarstukken boekhouding, 1841-1905, met hiaten.

Overige stukken ja

Documentatie, 1937 en z.j.