Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Collegie "Chesed Weëmeth Menachem Abelim" (Troost den rouwbedrijvenden met waarheid en oprechtheid)

Naam Collegie "Chesed Weëmeth Menachem Abelim" (Troost den rouwbedrijvenden met waarheid en oprechtheid)
Opmerkingen over naam n.b.: de spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1868 (eerste vermelding)
Einddatum 1913 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Door middel eener wekelijksche contributie zijner leden, hoofdzakelijk de bewoners der Valkenburgstraat, Toelie - Toeliedwarsstraat en Rapenburg, de Israëlitische Godsdienst belijdende, te doen deelen in het genot van eene jaarlijksche uitdeeling van Paaschbrood, van geld, van levensmiddelen, enz. (Goossens)

steun te bieden bij het overlijden en begraven van geloofsgenoten.

Activiteit

joodse geloofsgenoten bedelen met voeding, brandstof en geld

het bieden steun bij het overlijden en begraven van geloofsgenoten

Koninklijk Besluit 18 april 1872 nr. 19; 14 november 1880 nr. 23; 28 april 1888 nr. 18
Staatscourant

14-06-1872, 29-01-1881, 30-06-1888.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
178
Verantwoording gegevens

ad eerste vermelding:

ontleend aan ondergenoemd reglement uit 1867 dat zich bevindt in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates:1726-1943) van de 'Bibliotheca Rosenthaliana', een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam

 

ad laatste vermelding:

De vereniging wordt vermeld in: Hilary Akers, 'Overzicht van verenigingen in Amsterdam in de jaren 1870-1920.' - Onderdeel van het stageonderzoek van H.A. voor Boudien de Vries. (UvA 2004) Akers put haar gegevens voor deze vereniging uit het Jaarboek van 5674 (1913-1914) Uitgegeven door de Centrale Organisatie voor de religieuze en morele verheffing der Joden in Nederland (Amsterdam 1913), dat zich in de bibliotheek van het Stadsarchief Amsterdam bevindt

 

Opmerkingen

Dat de vereniging ook steun bood bij het begraven van geloofsgenoten blijkt, zonder nader onderzoek,  alleen uit de naam.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement van het collegie onder de zinspreuk: Chesed Weëmeth Menachem Abelim c. 1867. (1867).