Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Weldadigheid"

Naam Vereeniging "Weldadigheid"
Alternatieve namen
  • Vereeniging: de Weldadigheid (Blankenberg)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1876 (eerste vermelding)
Einddatum 1929 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftigen te ondersteunen (Goossens)

Activiteit

het uitreiken van voeding, kleding, beddegoed en brandstof aan de armen

Koninklijk Besluit 31 maart 1876 nr. 4 en 2 september 1888 nr. 23
Staatscourant

17-06-1876, 24-11-1888.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
254
Verantwoording gegevens

ad activiteiten en opmerkingen:

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel I: Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893) 303. (In opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

ad activiteiten:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 485-486.

Opmerkingen

ad activiteit:

'In het jaar 1892 werden uitgedeeld: 249.000 turven, 121.250 briquetten, 3200 kilo cokes, 12.425 tarwebroden, 2425 halve kilo's rijst, 2425 liter bruine bonen, 30 mud aardappelen, 100 molton dekens en 15 wollen dekens. De ontvangsten hadden bedragen f. 3971, de uitgaven f. 4026.' (Falkenburg)

'Bonboekjes, bevattende 25 bons voor voedingsmiddelen en brandstof zijn à f. 1,60 aan alle kiosken te verkrijgen. Op die bons worden afgegeven 100 turven, 4 brooden, 100 briquetten, 2 halve kilo's rijst en een half kilo bruine boonen. Ook worden voedingsmiddelen en brandstof onder de leden verloot ter uitdeeling.' (Blankenberg)

leden:

In 1892 bedroeg het ledental 2425 en in 1891 2722. De leden dezer vereeniging betalen eene contributie f. 1,56 's jaars en ontvangen daarvoor in de wintermaanden een zeker aantal bons voor brandstoffen en voedingsmiddelen, die zij naar welgevallen kunnen wegschenken. (Falkenburg)

Archief

Archiefstukken m.b.t. de Vereniging Weldadigheid over de periode 1916 – 1929 bevinden zich in de rubriek Documentatie in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.