Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Algemeen Diaken-Gezelschap der Hervormde Gemeente te Appingedam

Naam Algemeen Diaken-Gezelschap der Hervormde Gemeente te Appingedam
Plaats Appingedam
Provincie Groningen
Begindatum 1863 (eerste vermelding)
Einddatum 1973 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om, onder het houden van gezellige bijeenkomsten door aansluiting aan het fungerend collegie van Diakenen, tot nut der armen in het algemeen en van liefdadige instellingen in het bijzonder werkzaam te zijn en om een fonds bijeen te brengen, ten einde een weldadig doel te bereiken (Goossens)

Activiteit

'Tot nut der armen in het algemeen en van liefdadige instellingen in het bijzonder werkzaam te zijn en om een fonds bijeen te brengen, ten einde een weldadig doel te bereiken.' Naast het liefdadige werk werd in 1872 ook een spaarbank opgericht.

Koninklijk Besluit 18 maart 1880 nr. 11; 30 mei 1896
Staatscourant

9 april 1880

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
656
Verantwoording gegevens

gegevens, inclusief begin- en einddatum, ontleend aan de plaatsingslijst van het verenigingsarchief

Archief

Archieftitel: Plaatsingslijst van het archief van het oud-diakengezelschap te Appingedam en de spaarbank van dit gezelschap, 1863-1973 wordt onder toegangsnummer 428 bewaard in de Groninger archieven (3,1 meter; plaatsinglijst).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Groninger Archieven
Naam collectie Plaatsingslijst van het archief van het oud-diakengezelschap te Appingedam en de spaarbank van dit gezelschap, 1863-1973
Beheersnummer 428
Toegang plaatsingslijst
Ledenlijsten ja

Presentielijsten van de vergaderingen van het oud-diaken gezelschap, 4 februari 1863-1915

Notulen ja

Aantekeningen van de verhandelingen van het bestuur van het oud-diakengezelschap te Appingedam, 27 april 1874 - 12 juni 1878;

Registers van notulen van de vergaderingen van het oud-diakengezelschap, 1895-1915, enz.

Financiƫle stukken ja

Register van ontvangsten en uitgaven van het oud-diaken gezelschap, 1863-1953.