Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Moederlijke Weldadigheid

Naam Moederlijke Weldadigheid
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Ondersteuning van arme protestantse kraamvrouwen.

Activiteit

'De kraamvrouwen moeten zijn: behoeftige, protestant, haar 3e kind verwachtend, en zich 2 maanden voor de geboorte aanmelden om hulp. Deze hulp bestaat in: een pakje kindergoed, enkele kleedingstukken voor de moeder, een bon ad f 1 voor kruidenierswaren; ook vrij gebruik van doopgoed; een en ander als gift ineens.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 787.