Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-Vereeniging tot ondersteuning van kraamvrouwen

Naam Dames-Vereeniging tot ondersteuning van kraamvrouwen
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Ondersteuning van arme kraamvrouwen.

Activiteit

'Behoeftige kraamvrouwen worden ondersteund, op voorwaarde, dat hunnen kinderen gevaccineerd zijn, de vrouw minstens 26 jaren oud is en voor de derde maal moet bevallen. De ondersteuning bestaat uit kleeren voor het kind en gedurende 10 dagen na de bevalling twee malen middageten en eenige brandstoffen.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 797.