Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Meisjes-vereeniging Tabitha te Hoenderloo

Naam Christelijke Meisjes-vereeniging Tabitha te Hoenderloo
Plaats Hoenderloo
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Deze Christelijke Naaikrans stelt zich ten doel kleederen te vervaardigen ter uitdeeling op het Kerstfeest der Zondagschool en voorts aan armen in de gemeente.'

Activiteit

het maken van kleding ten behoeve van de armen

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 433.