Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "de Werkinrichting"

Naam Vereeniging "de Werkinrichting"
Plaats Moordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1881
Einddatum 1888 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

werk te verschaffen aan behoeftige inwoners der gemeente Moordrecht (Goossens)

Activiteit

het verschaffen van werk aan arme inwoners van Moordrecht

Koninklijk Besluit 14 oktober 1881 nr. 26
Staatscourant

19-02-1882

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2269
Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het Gemeentearchief Moordrecht 1813-1900

Archief

In het archief van de Gemeente Moordrecht 1813-1900, dat onder toegangsnummer 22 wordt bewaard in het Streekarchief Midden-Holland (samen met het Streekarchief Rijnland Middden te vinden op de website: Groene Hart Archieven) bevinden zich de

'Briefwisseling tussen de burgemeester en de minister van marine over eventuele levering van touw aan de marine door de vereniging De  Werkinrichting, 1888 

Brief van de secretaris (aan de burgemeester?), over de datum en het nummer van het koninklijk besluit waarbij de statuten van de vereniging De Werkinrichting zijn goedgekeurd, 1888; klad'