Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Zeeuwsche Hervormde Diakonesseninrichting

Naam Vereeniging Zeeuwsche Hervormde Diakonesseninrichting
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 13 juni 1900 (oprichting)
Einddatum 1946 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal, Regionaal
Doelstelling

"Haar doel was de 'uitoefening van de dienst der christelijke barmhartigheid door daartoe gevormde diakonessen, voornamelijk aan kranken en armen in hunne woningen en de opleiding tot het diakonessenambt'." (inleiding inventaris)

Activiteit

Bij de oprichting hoopte men een diaconessenhuis op te richten en in stand te houden voor geheel Zeeland. Dat lukte niet. Tamelijk snel viel de vereniging als geheel samen met de afdeling Middelburg.

Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan de (inleiding van de) inventaris van het verenigingsarchief.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 103.

Opmerkingen

ad levensbeschouwingen einddatum:

protestants (hervormd). In 1946 ging de vereniging mede op eigen initiatief op in de Vereniging voor Diakonessen Arbeid (VDA) die een meer algemeen protestantse grondslag had.

ad werkingsgebied:

'Aanvankelijk was er zowel een Provinciale Vereniging Zeeland, als zelfstandige plaatselijke afdelingen, o.a. in Middelburg, Goes en nog een andere in Zuid-Beveland. Hiervan bleef uiteindelijk alleen de afdeling Middelburg over, die in 1945 twee diakonessen in dienst had, uitgeleend door het Diakonessenhuis Bronovo in Den Haag.'

Archief

Het archief van de Vereeniging Zeeuwsche Hervormde Diakonesseninrichting 1900-1995 wordt onder toegangsnummer 421.1 bewaard in het Zeeuws Archief (plaatsingslijst).

Het bevat o.m. als de oudste stukken:

Afdeling Middelburg: Statuten, 1900, 1990.

Afdeling Goes: Kasboek, 1901-1930.

Het overige materiaal is van recenter datum.