Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Israƫlietische Kindervoeding"

Naam Vereeniging "Israƫlietische Kindervoeding"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1897 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kinderen van joodse herkomst, die aan speciale spijswetten gebonden waren, van voedselsteun te voorzien

Activiteit

het verschaffen van voedsel aan Joodse kinderen

Werkt samen met

rond 1900 wordt samenwerking gezocht met de Vereeniging "Israëlietische Gezondheids-koloniën" opgericht in 1885 en eveneens te Rotterdam.

Werkt samen met

rond 1900 wordt ook samenwerking gezocht met de Centrale Vereeniging tot verbetering van de Israëlietische armenzorg, opgericht in 1895 en eveneens gevestigd te Rotterdam.

Koninklijk Besluit 9 juni 1897
Verantwoording gegevens

algemeen:

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2ste jng. (1901) 38.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1897

ad laatste vermelding:

Ontleend aan een door de gemeente Rotterdam in 1917 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid te Rotterdam, die aan den armenraad voor den nieuwen termijn van 4 jaren deelnemen' in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90