Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Werkverschaffing aan minvermogende ingezetenen der Gemeente Uithoorn, gedurende den winter te Uithoorn

Naam Vereeniging tot Werkverschaffing aan minvermogende ingezetenen der Gemeente Uithoorn, gedurende den winter te Uithoorn
Plaats Uithoorn
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1893 (eerste vermelding)
Einddatum 1926 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

gedurende de winter aan werkloze inwoners van Uithoorn werk te verschaffen.

Activiteit

het organiseren en financieren van betaald werk voor werklozen uit Uithoorn binnen de gemeente Uithoorn.

Koninklijk Besluit 15 januari 1894
Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de beschrijving van de archiefstukken betreffende deze vereniging.

Opmerkingen

ad einddatum:

Deze is ontleend aan de archiefperiode.

Archief

Het archief van het Gemeentebestuur van Uithoorn (Gemeente Uithoorn), 1906-1965 dat onder toegangsnummer 1913 wordt bewaard in het Noord-Hollands Archief bevat dossier 1112: Stukken betreffende de Vereniging tot  Werkverschaffing aan minvermogende ingezetenen, 1893-1926.