Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Tabitha

Naam Vereeniging Tabitha
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

naai-/breiwerk te verschaffen aan arme vrouwen en kleding aan de armen

Activiteit

'De uit te reiken kleedingstukken worden door behoeftige vrouwen vervaardigd en uitgereikt aan arme gezinnen door tusschenkomst van de leden.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

algemeen:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 442.

ad laatste vermelding:

De Vereeniging Tabitha komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Lokale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:
www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen