Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid

Naam Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1 juli 1866 (oprichting)
Einddatum 1941 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bevordering der volksgezondheid en de voorkoming en bestrijding van volksziekten (Goossens)

Activiteit

werkzaamheden in het kader van de volgende 4 secties van de vereniging, die
'1. voor de nasporing der volksziekten
2. voor de verbetering der volksvoeding
3. voor de zorg voor goed drinkwater en de aanwijzing en opruiming van schadelijk vuil
4. voor de zorg voor goede woningen.' (inventaris)

Oprichters

H. Snellen, arts (inventaris)

Koninklijk Besluit 4 maart 1873 nr. 16
Staatscourant

26 april 1874

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2968
Verantwoording gegevens

gegevens ontleend aan:

de omschrijving van de verslagen: 'Verslagen van de Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid opgericht te Utrecht gedurende de cholera-epidemie in 1866.'

de inventaris van het verenigingsarchief.

ad laatste vermelding:

De zoekterm 'Vereeniging tot verbetering der Volksgezondheid' komt voor op een of meer pagina's van het Utrechts Nieuwsblad zaterdag 25 januari 1941.

Opmerkingen

ad richtgroep:

zieken, preventief.

leden:

Men onderscheidde werkende leden (ondergebracht in de vier secties), ereleden (w.o. S. Gille Heringa, voorzitter van de Choleracommissie), corresponderende en contribuerende leden. (inventaris)

Archief

Het archief van de Vereeniging tot verbetering der Volksgezondheid 1866-1871 wordt onder toegangsnummer 713-6 bewaard in het Utrechts Archief (inventaris; 0,34; openbaar).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Utrechts Archief
Naam collectie Vereeniging tot verbetering der volksgezondheid, opgericht te Utrecht gedurende de cholera-epidemie in 1866
Beheersnummer 713-6
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Reglementen ja

Reglement, met bijlagen, 1867, gedrukt;

Huishoudelijke reglementen van de secties 2 en 3, 1868, gedrukt.

Notulen ja

Notulen van de bestuursvergaderingen, 1866-1881;

Notulen van de vergaderingen van sectie 4, 1866-1870.

Jaarverslagen ja

Verslagen van de Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid afl. 1-23, 1866-1901.

Overige stukken ja

Catalogus van de bibliotheek van de Vereeniging, 1876, gedrukt;

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf, 1866-1878;

Inrichting en werkzaamheden van de secties.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslagen van de Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid opgericht te Utrecht gedurende de cholera-epidemie in 1866 (Utrecht 1866-1901).