Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging in het belang van lijdende Nederlanders, verpleegd te Gheel

Naam Vereeniging in het belang van lijdende Nederlanders, verpleegd te Gheel
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1893 (eerste vermelding)
Einddatum 1933 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Geesteszieken
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

'in overleg met de directie der Kolonie te werken in het godsdienstig, zoowel als zedelijk belang der Nederlanders, die te Gheel tijdelijk of voortdurend verpleegd worden.' (Blankenberg)

Activiteit

'Zij tracht dit doel te bereiken:

a. door geregeld bezoek;

b. door het verschaffen van lectuur en gepaste ontspanningsmiddelelen;

c. door het inrichten van een localiteit, waarin de bibliotheek wordt bewaard en de gelegenheid wordt gegeven elkaar te spreken en te ontmoeten;

d. door al datgenen in overleg met de directie der Kolonie te bevorderen, wat in het belang der verpleegden, inzonderheid ook ten aanzien hunner geestelijke behoeften, wordt wenschelijk geacht.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 10 mei 1893
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg,  H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 820, 947, 948.

ad laatste vermelding:

De vereniging komt voor in: J. Everts (red.) e.a., Gids voor Maatschappelijk Hulpbetoon in Nederland (Zeist 1933) B 131.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1893.

Opmerkingen

ad publicaties van de vereniging:

de jaarverslagen zijn te raadplegen in de bibliotheek van Het Dolhuys, Nationaal museum van de psychiatrie te Haarlem.

Archief

Het archief van de vereniging is niet gevonden. Archiefstukken betreffende de Vereeniging in het belang van lijdende Nederlanders, verpleegd te Gheel over de periode 1917-1923 bevinden zich in de rubriek Documentatie in dossier 2471 van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder no 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam. 1 omslag.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jaarverslag uitgebracht op de ... algemeene vergadering der vereeniging in het belang van lijdende Nederlanders verpleegd te Gheel (België) gehouden te ... (1895 -).
  • Aan allen die belangstellen in de verpleging van krankzinnigen in het huisgezin (aangeboden door het Bestuur der Vereeniging in het belang van lijdende Nederlanders, verpleegd te Gheel (België) (Hilversum 1909).