Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Charitas

Naam Vereeniging Charitas
Plaats Assen
Provincie Drenthe
Begindatum 1891 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen en behoeftige zieken

Activiteit

'Verleent aan kraamvrouwen onderstand in versterkende middelen, op verzoek der vroedvrouw, en zoolang deze dat noodig oordeelt.' (Blankenberg 803)

'Melk, eieren, havermout, versterkend middageten, enz., naar voorschrift van den geneesheer worden verstrekt aan behoeftige personen van alle gezindten, die te Assen verblijf houden.

Als de behandelende geneesheer deze hulp aanvraagt wordt zij verleend zoolang deze haar noodig acht en de staat der kas dat toelaat.' (Blankenberg 781)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 426, 781, 803.

Archief

Het archief van de Vereeniging Armenzorg, dat zich onder toegangsnummer 189 in het Drents Archief bevindt, bevat stukken die de Vereeniging Charitas betreffen:

Briefwisseling met de vereniging Charitas, over de mogelijkheid dat Charitas in Armenzorg zou opgaan, 1891-1892.