Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Nieuwenhoorn

Naam Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Nieuwenhoorn
Plaats Nieuwenhoorn
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 4 december 1824 (oprichting)
Einddatum 1961 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en haar afdelingen waren primair gericht op het 'beschaven' van het volk, in de departement Nieuwenhoorn werd daarnaast het 'patronaat' over de armen beoefend.

Activiteit

Op het gebied van armenzorg: het beoefenen van het armenpatronaat, d.w.z. het bezoeken van de armen om hen op geestelijk en materieel gebied te vooruit te helpen

Afdeling van

de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgericht in 1784 te Edam en vanaf 1787 gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

Bestuursleden van het armenpatronaat:

in 1851: ds. W. van de Wetering, voorzitter, A.G. van Anrooy, secretaris, G.J. Haverkamp, penningmeester, F. de Zwaan en H. Klaver, gecommitteerden

Verantwoording gegevens

ad leden:

W.W. Mijnhardt en A.J. Wichers (reds.), Om het Algemeen Volksgeluk Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Edam 1984). Uitgave van het Nut.

De overige gegevens, inclusief de laatste vermelding, zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

 

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

neutraal met een protestantse inslag die in de loop der tijd minder dominant werd.

ad leden:

Tot circa 1900: mannen, zonder dat vrouwen expliciet werden uitgesloten, ze waren gewoon geen lid. Mijnhardt schrijft over het jaar 1864: 'Aan het afzonderlijk lidmaatschap van de vrouw werd toen nog helemaal niet gedacht. Dat komt pas weer 35 jaar later.' (Mijnhardt/Wichers 65)

Archief

Het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Nieuwenhoorn (1784) 1838-1965, bevindt zich in het Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg onder toegangsnummer 304. (omvang: 0,8 m.; inventaris, door A. van Zee-Mol)

Het archief bevat uit de 19e eeuw:

Notulen van de vergaderingen van de patronen, 11 september 1851 - 1 juli 1875

Notulen van de vergaderingen van het bestuur (met begrotingen en kasoverzichten, ook van de spaarbank en verslagen van de bibliotheek), 1883-1961

Huishoudelijke reglementen voor het departement Nieuwenhoorn en de leesbibliotheek daarvan, 1838, 1916