Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Utrecht van den -

Naam Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Utrecht van den -
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1888 (eerste vermelding)
Einddatum 1987 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het misbruik van bedwelmende dranken en openbare dronkenschap te bestrijden

Activiteit

het geven van voorlichting over drankmisbruik, het stimuleren van allerlei vormen van volksonderricht en van (woning)bezit

Afdeling van

"Volksbond", Vereeniging tegen drankmisbruik, opgericht onder de naam Multapatior's Bond in 1875 en gevestigd te Amsterdam.

Koninklijk Besluit 26 mei 1888 nr. 23; 3 juni 1895
Staatscourant

6 juli 1888

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, die vooral afkomstig zij uit de inventaris van het archief van de landelijke vereniging.

 

Opmerkingen

ad einddatum:

ontleend aan de inleiding van de inventaris van de Koninklijke Algemene Vereniging Volksbond tegen drankmisbruik 1875-1982, 1986-1987, dat zich in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bevindt: 'De afdelingen die het hoofd boven water hebben weten te houden, zijn  (...) [en de] afdeling Utrecht met ± 240 plaatselijke leden.'

ad activiteit:

In het archief van de Nederlandsche Maatschappij voor handel en nijverheid, departement Utrecht, dat onder toegangsnummer 712-8 wordt bewaard in het Utrechts Archief bevinden zich stukken waaruit blijkt dat de Utrechtse afdeling van de Volksbond tegen Drankmisbruik in 1899 samen met de Utrechtse afdelingen van de Mij. tot bevordering van Nijverheid en van de Mij. tot Nut van 't Algemeen het plaatselijk comité ter bevordering van de oprichting en instandhouding van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen heeft opgericht.