Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging: de Vrouw

Naam Vereeniging: de Vrouw
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vrouwen (algemeen), Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het ondersteunen van behoeftige vrouwen met werk en/of kleding

Activiteit

'Aan behoeftige vrouwen wordt in hare huizen naaiwerk verschaft gedurende de maanden November tot Mei, voor het verrichte werk wordt een geldelijke belooning gegeven. De vervaardigde goederen worden óf aan de contribuanten gegeven óf onder de gezinnen (3 stuks per jaar) verdeeld of verkocht, óf aan liefdadige vereenigingen uitgereikt.

Door elkander worden zo'n 27 à 29 gezinnen aan werk geholpen, in geval van ziekte wordt ook wel onderstand in versterkende middelen gegeven.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 880.