Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gevras Gemilût Hasadim

Naam Gevras Gemilût Hasadim
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Culemborg
Provincie Utrecht
Begindatum 1821 (eerste vermelding)
Einddatum 1860 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bijstand te verlenen bij en na het overlijden en teraardebestellen van geloofsgenoten

Activiteit

'het verleenen van bijstand bij en na het overlijden en teraardebestellen van geloofsgenoten'

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de archiefbeschrijving.

Opmerkingen

ad richtgroep, ook:

stervenden en doden

Archief

Het archief van de vereniging Gevras Gemilût Hasadim, maakt deel uit van het archief van de Joodse Gemeente Culemborg 1790 - 1931, dat onder toegangsnummer 882 wordt bewaard in het Regionaal Archief Rivierenland. Het bevat aan 19e eeuws archiefmateriaal:

Reglementen, met handtekeningen der deelnemers over 1821-1860

Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, 1849 - 1859.