Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij van moederlijke Liefdadigheid

Naam Maatschappij van moederlijke Liefdadigheid
Alternatieve namen
  • Commissie tot ondersteuning aan behoeftige kraamvrouwen "Moederlijke Liefdadigheid"
Plaats Koog aan de Zaan
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1839 (eerste vermelding)
Einddatum 1955 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Steun verlenen aan arme kraamvrouwen.

Activiteit

'Aan behoeftige kraamvrouwen wordt verloskundige hulp verstrekt (de vroedvrouw ontvangt 2.50 per keer); verder kleeren voor vrouw en kind en 2 malen warm eten in het kraambed.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 796.

Archief

Het archief van de Maatschappij van moederlijke Liefdadigheid afd. Koog aan de Zaan 1839-1955 wordt onder nummer PA-20 bewaard in het Gemeentearchief Zaanstad (inventaris; 0,6 m.; openbaar).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Zaanstad
Naam collectie Maatschappij van moederlijke liefdadigheid, afdeling Koog aan de Zaan
Beheersnummer PA 20
Toegang inventaris
Reglementen ja

Reglement voor de Maatschappij van moederlijke liefdadigheid, vastgesteld 1839 jun. 24 en goedgekeurd bij KB van 1839 sep. 25 nr. 65, gedrukt;

Stukken betreffende goedkeuring reglementen, 1839 sep.-okt.

Notulen ja

Notulen, 1839-1955.

Correspondentie ja

Ingekomen en uitgaande stukken betreffende diverse zaken, 1839-1945.

Financiƫle stukken ja

Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, 1839-1955.

Overige stukken ja

Ingekomen stukken betreffende toewijziging jaarlijkse gift van Koningin-(moeder) Anna Pauwlona van Rusland, 1839-1868;

Register van namen van kraamvrouwen aan wie hulp is verleend, 1839-1923;

Register van overzichten van verleende hulp aan kraamvrouwen, 1839-1923.