Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Loge "de Drie Kolommen"

Naam Loge "de Drie Kolommen"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1767 (oprichting)
Einddatum
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen, Vrijmetselaars
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

op filantropisch gebied:

Het oprichten en instandhouden van een Liefdefonds (inventaris) dat zich ten doel stelt 'gedurende het winterseizoen, onderstand te verleenen aan armen en minvermogenden, in den vorm van levensmiddelen, bij voorkeur brood.' (Blankenberg)

Activiteit

'De leden [van de loge] ontvangen, ter uitdeeling, bons voor tarwe- en roggebrood, spek en reuzel, waarvan de waarde met het bedrag hunner contributie overeenkomt. Bij bijzondere rampen of epidemiën kan uit dit Fonds ook eene bijdrage tot leniging gegeven worden; daarvoor bestaat een afzonderlijk, klein, kapitaal.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 482.

Opmerkingen

ad einddatum:

geen, de loge bestaat nog steeds; zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Grootoosten_der_Nederlanden. De armenzorg zal, als zij nog bestaat, andere vormen aangenomen hebben.