Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Utrecht

Naam Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisjes, 'de Union', afdeling Utrecht
Alternatieve namen
  • Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de belangen der jonge meisjes (van 1893 tot 1957)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1898 (eerste vermelding)
Einddatum 1977 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Prostituees
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de bescherming van het jonge meisje "dat eenzaam is, of in gevaar verkeert, welke ook haar Nationaliteit, Godsdienst, beroep of stand"

Activiteit

'De activiteiten die de vereniging ontplooide om het gestelde doel te bereiken waren: stationswerk, maatschappelijke advies- en inlichtingenbureaus, tehuizen, (arbeids)bemiddelingsbureaus, clubhuizen, voogdij en ledenhulp  (...) In 1890 werd op initiatief van enige leden van de Utrechtse afdeling van de Nederlandse Union de "Stichting Tehuis voor vrouwen" opgericht.

Afdeling van

de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge meisje, 'de Union' opgericht in 1882 en eveneens gevestigd te Utrecht

Eigen gebouw (adres)

'De "Vereniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes", afd. Utrecht, had drie huizen in Utrecht, waarin kamers werden verhuurd aan ongehuwde vrouwen: Herenstraat 24, Van Lidth de Jeudestraat 16 en (vanaf begin jaren '60) Alex. Numankade 31.' (inleiding inv.)

Verantwoording gegevens

gegevens ontleend aan de (inleiding van de) inventaris van het afdelingsarchief

Opmerkingen

ad begindatum:

De Union afdeling Utrecht is opgericht vóór 1898, althans dat wordt vermeld in de brochure 40 jaren Unionswerk in Amsterdam (p. 3)

ad levensbeschouwing:

protestants (evangelisch-christelijk)

leden:

Leden van de vereniging waren over het algemeen vrouwen: mannen waren alleen op uitdrukkelijke uitnodiging welkom.

Archief

Het archief van de Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes, afdeling utrecht, vanaf 1962 Nederlandse vereniging voor jongeren, Union 1900-1972 wordt onder toegangsnummer 805-12 bewaard in Het Gemeentearchief Utrecht (inventaris, door J.G. Röhner; geheel openbaar, 0,47 meter). De oudste archiefstukken dateren van 1900:

Statuten en huishoudelijke reglementen van de Nederlandse Vereniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes, 1900, etc.

Folders en brochures van de Nederlandse Vereniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes, [ca.1900]-[ca.1960]