Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot voorkoming van armoede door Werkverschaffing en bevordering van arbeid in het gezin

Naam Vereeniging tot voorkoming van armoede door Werkverschaffing en bevordering van arbeid in het gezin
Plaats Doesburg
Provincie Gelderland
Begindatum 1889 (eerste vermelding)
Einddatum 1889 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armoede te voorkomen (Goossens)

Activiteit

door het verschaffen van werk armoede te voorkomen

Koninklijk Besluit 20 januari 1889 nr. 22
Staatscourant

05-03-1889

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1050