Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Bethel", ten doel hebbende het stichten van een "Gereformeerd Centraal Weeshuis"

Naam Vereeniging "Bethel", ten doel hebbende het stichten van een "Gereformeerd Centraal Weeshuis"
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1885 (eerste vermelding)
Einddatum 1889 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk), Wezen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

ouderlooze kinderen en, zoo mogelijk, ook halve weezen uit alle oorden des Lands op te voeden en te verzorgen in een daartoe bestemd huis, overeenkomstig de historische Belijdenisschriften onzer Nederlandsche Hervormde Kerk (Goosens)

Activiteit

Het bijeenbrengen van de fondsen, waarmee een protestants Centraal Weeshuis werd gesticht.

Koninklijk Besluit 26 april 1885 nr. 37
Staatscourant

24-06-1885

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1092
Verantwoording gegevens

Van de website http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.genealogy.benelux/2010-02/msg00312.htmlGeref Centr., geraadpleegd op 1 februari 2011:

'Weeshuis Bethel, huis aangekocht op de Wolwevershaven (vroeger van familie Mauritz), 50 wezen tegen mei overbrengen; [Dordrechtsche courant, 30/31-01-1887]'

'50 weesjes uit het Geref. Centr. Weeshuis Bethel (vader, moeder, naaivrouw) van Dordrecht naar Rotterdam, naar Scheveningen; - A.P. Schotel Gzn, gemeenteraad; [Dordrechtsche courant, 28-7-1887].'

De laatste vermelding in ontleend aan het jaar van uitgave van ondergenoemde almanak Bethel.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Bethel: almanak van het Gereformeerd Centraal Weeshuis van dien naam te Dordrecht (Dordrecht 1889 -).