Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Inrigting tot wering der bedelarij van kinderen

Naam Vereeniging Inrigting tot wering der bedelarij van kinderen
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 5 januari 1856 (oprichting)
Einddatum 9 oktober 1867 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de noodige fondsen bijeen te brengen om het duurzaam bestaan van de Inrichting tot wering der bedelarij van kinderen te Rotterdam te verzekeren (Goossens)

Activiteit

het opvangen van van straat gehaalde bedelende kinderen in een daartoe door de gemeente Rotterdam afgestaan lokaal

Eigen gebouw (adres)

Het lokaal waar de kinderen werden opgevangen bevond zich op Baan, wijk 3, no. 706.

Koninklijk Besluit 28 oktober 1858 nr. 85
Staatscourant

6 november 1858

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2545
Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van de 'Vereeniging Inrigting tot wering van bedelarij van kinderen' wordt onder toegangsnummer 218 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam.

Bovendien bevindt zich een brochure van deze vereniging in de bijlagen van de Gem. Raad, anno 1858 no. 453.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Rotterdam
Naam collectie Archief van de Vereniging tot wering van bedelarij van kinderen
Beheersnummer 218
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Ledenlijsten ja

Alphabetische ledenlijst, z.j.;

Alphabetische Contribuantenlijst, z.j.

Notulen ja

Notulenregister, 1856-1867.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1856-1868;

Register van uitgegane stukken, 1856-1868;

Minuten en concepten van uitgegane stukken, 1857-1863.

Financiƫle stukken ja

Staten van Verantwoording, Kwitantiën, lasten van bijdragen enz. van den Penningmeester, 1856-1868;

Register van Ontvang en Uitgaaf, 1861-1868.

Overige stukken ja

Rapporten van huisbezoek, 1856;

Primaten der loterij van dameshandwerken ten behoeve der inrichting, z.j.