Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen der armen

Naam Vereeniging tot behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen der armen
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1842 (oprichting)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'(...) stelt zich ten doel, door het patronaat over de gezinnen, de armen (geen bedelaars en liefst niet-bedeelden) zedelijk en stoffelijk te verheffen'

Activiteit

Het bezoeken van gezinnen door de 'dames-werkende leden'; het onderhouden van een brei- en naaischool, waarop rond 1900 resp. 70 en 30 meisjes onderricht ontvingen; het verschaffen van naai- en breiwerk aan ruim 90 vrouwen. Het ten bate van de armen verkopen of verloten van niet-tevoren bestelde producten. (Blankenberg)

Het verzorgen van luiermanden voor de Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen te Haarlem, tot 1872. (inventaris)

Werkt samen met

de Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen te Haarlem, opgericht in 1820 (tot 1872 toen Arbeid Adelt de levering van luiermanden overnam).

Werkt samen met

de Vereeniging Dorcas te Haarlem, opgericht in 1878.

Bestuursleden

het bestuur in 1891 gevormd door de heren W.R. Poolman, voorzitter-penningm., H. Smeding, secr., P.J. Burck en H.M.J. van Lennep. Voorts de dames mevr. Sabelis-Reijnders, mevr. G.A. Blok van Laer-Huidekoper, mevr. A.M.J. Crommelin-Roukens, mej. L. le Clercq, mej. E. de Lanoy, mej. A. Bolte, mevr. Begemann-Sneltjes, mevr. Tielenius Kruythoff-Musschenbroek en mej. A. Mons.

Vergaderplaats

De brei- en naaischool is gevestigd in de Christelijke Bewaarschool in de Lange Lakenstraat.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit en vergaderplaats:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 398.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de onder publicaties van de vereniging vermelde reeks verslagen van 1844 -1904.

overige gegevens:

ontleend aan de inleiding van de inventaris van het archief van de Zorgdragende Commissie voor behoeftige Kraamvrouwen te Haarlem.

ad (bestuurs)leden:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem (Haarlem 1891) 190.

Opmerkingen

ad leden:

In 1891 waren ook vrouwen lid van de vereniging.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Openbaar verslag der Vereeniging tot Behartiging der Stoffelijke en Zedelijke Belangen der Armen, te Haarlem (Haarlem 1844-1858?).
  • Reglement van de Vereeniging tot behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen der Armen te Haarlem (Haarlem 1870).
  • Verslag der Vereeniging tot Behartiging van de Geestelijke en Stoffelijke Belangen der Armen te Haarlem (Haarlem 1844-1904).