Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen

Naam Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1875 (eerste vermelding)
Einddatum 1925 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het bouwen van geschikte en voor arbeiders betaalbare woningen

Activiteit

de bouwen van geschikte, goedkope woningen voor arbeiders financieren

Verantwoording gegevens

Gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad begin- en einddatum:

deze zijn aan de archiefperiode ontleend.

Archief

Het archief van de Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen wordt onder toegangsnummer 828 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam. Het bevat:

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1 omslag, 1875 - 1923;

Financiële stukken, 1844, 1875, 1876, 1881 en z.j., 1 omslag;

Stukken betreffende personeel, 1888, 1909, 3 stukken;

Gedenkboek bij het 50-jarig bestaan, 1 omslag, 1925.