Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Halboschas Aroemim; Vereeniging ter aanmoediging van het arme schoolkind

Naam Halboschas Aroemim; Vereeniging ter aanmoediging van het arme schoolkind
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd; Blankenberg b.v. spelt: Halboschas Ngaroemim; het Jaarboekje "Halbaschas Ngaroemiem"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1888 (oprichting)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Joden
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel dezer vereeniging is arme kinderen, die de Israëlietische Godsdienstschool bezoeken te voorzien van onder- en bovenkleederen en van schoeisel, tevens met het doel om getrouw schoolbezoek te bevorderen.' (Blankenberg)

Activiteit

'De uitdeeling heeft jaarlijks éénmaal plaats tegen den winter en is alleen beperkt door de meerdere of mindere draagkracht van de kas. Bij uitzondering heeft tussentijds bedeeling plaats. Voorwaarden voor de ondersteuning zijn getrouw schoolbezoek, zindelijkheid en betamelijk gedrag. Men moet zich wenden tot het bestuur of het hoofd der school; deze worden geacht op de hoogte te zijn van de behoefte der aanvragers.' (Blankenberg)

Oprichters

initiastief kwam van S.J. Cauveron, hoofd der godsdienstschool

Verantwoording gegevens

ad oprichtingsdatum en laatste vermelding, initiatiefnemer en (bestuurs)leden:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1904 (Haarlem 1904) 148.

overige gegevens:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 449.

Opmerkingen

De vereniging telde in 1904 '45 leden, die minstens f. 1 per jaar bijdragen'.