Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereenigde Commissie voor Werkverschaffing

Naam Vereenigde Commissie voor Werkverschaffing
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1893 (eerste vermelding)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan behoeftige werkloze Groningers werk te verschaffen

Activiteit

het laten ophalen, sorteren en verkopen van oud-papier;

sneeuwruimen, zandstrooien, later ook timmerwerk, reparatie van aangeboden goederen, schoenwerk en vlasbewerking

Er waren plannen om te laten touwpluizen en bezems voor de stadsreiniging te laten maken.

Hierbij aangesloten

de afdeling Groningen van het Provinciaal Comité van Uitvoering en van de 'Bond van Orde door Hervorming'

Aangesloten bij

Het Centraal Bureau voor de Werkverschaffing

Verantwoording gegevens

J.H. van Zanten, Armenzorg in Nederland deel V gemeente Groningen (Amsterdam 1897) 267-268. (bewerkt door J.H. van Z. in opdracht der Vereeniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek)

Bronnen van Van Zanten: Jaarverslagen van de Bond van Orde door Hervorminig over 1893/94, 1894/95 en 1895/96; Jaarverslagen van het Centraal Bureau voor Werkverschaffing en armenzorg over 1894/95 en 1895/96.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de in 1904 gepubliceerde Statuten

Opmerkingen

ad begindatum:

ontleend aan Van Zantens bronnen: het jaarverslag van de Bond van Orde door Hervorming 1893-94 en dat van Centraal Bureau voor werkverschaffing en Armenzorg van 1894-95.

activiteit:

Het eerste jaar namen een kleine 60 man, meest 'hoofden van huisgezinnen', minstens 2 jaar in Groningen wonend en werkloos, aan de werkverschaffing deel, in het tweede jaar 44.

Voorts gegevens over het totaal van de uitbetaalde lonen, overige uitgaven en aan de inkomstenkant: de opbrengst van de verkoop van de producten en een subsidie om de werkverschaffing voortgang te doen vinden.

Nota bene:

Ondanks een reeks afwijkende kenmerken, zoals de aard van de werkverschaffing, is het niet uitgesloten dat deze 'commissie' dezelfde is als die waarover het formulier m.b.t. de Commissie van particulieren voor de werkinrichting handelt.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Statuten der Vereeniging: "de vereenigde commissie van werkverschaffing" te Groningen (Groningen 1904).