Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Jonge Dames-Vereeniging: Het Goddelijk Kind

Naam Jonge Dames-Vereeniging: Het Goddelijk Kind
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 1 oktober 1894 (oprichting)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'kleedingstukken voor arme kinderen te Zutphen te vervaardigen en deze kleedingstukken jaarlijks omstreeks Kerstmis uit te deelen' (Stcrt. van 20 februari 1895)

Activiteit

'Zij maken kleedingstukken voor arme kinderen en deelen die uit voor Kerstmis, etc.' (Pius-Almanakken)

Bestuursleden

Mej. R. Peters, presidente in 1894 , 1899 en 1903; mej. M. Nieuveld, secretaresse in 1894 en 1899; mej. A. Bieshaar, penningmeesteresse in 1894, 1899 en 1903.

Koninklijk Besluit 31 januari 1895 nr. 50
Staatscourant

20-2-1895

Verantwoording gegevens

ad oprichtingsdatum en erkenningsbesluit en doelstelling:

ontleend aan de Staatscourant van 20 februari 1895.

overige gegevens:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 699.

Pius-Almanak Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 531.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 935.