Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vaderlandsche Maatschappij

Naam Vaderlandsche Maatschappij
Plaats Hoorn
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 maart 1777 (oprichting)
Einddatum 1893 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

productief werk te verschaffen aan behoeftigen

Activiteit

het instandhouden van 3 armenfabrieken: een schilder- en behangselfabriek, een grauwdoekfabriek en een voor het vervaardigen van vloerkleden, paardendekens en haren dekens

Oprichters

Het iniatief ging uit 'van "den braven medeburger Ris" '

Verantwoording gegevens

H.W. Methorst, Werkinrichtingen voor behoeftigen (Diss. Utrecht 1895) 185 en 275.

Opmerkingen

'Omstreeks 1804 werd nog jaarlijks gemiddeld aan 260 jonge en bejaarde behoeftigen werk verschaft, waarvoor de maandelijksche uitgaven voor arbeidsloon en onkosten f. 1000 - f. 1400 bedroegen'. (Methorst 275)

Ook vermeldt Methorst dat hij de Maatschappij in de regeringsverslagen omtrent het armwezen, beginnend in 1815, niet meer tegenkomt. Eerder, op p. 184, heeft Methorst vermeld dat 'de Vaderlandsche maatschappij" in 1893 een renteloos voorschot verschafte aan de Vereeniging "Het Werkhuis", eveneens te Hoorn.