Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging ter bevordering van de opvoeding en ter behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen.

Naam Vereeniging ter bevordering van de opvoeding en ter behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen.
Alternatieve namen
  • Vereeniging tot opvoeding van verwaarloosde kinderen
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Minderjarigen onverschillig van welken stand of godsdienst, te onttrekken aan den dikwerf zoo verkeerden invloed van hen, die door de natuur of door wettelijke voorschriften aangewezen zijn hen op te voeden en te leiden.'

Activiteit

de opvoeding en ter behartiging van de belangen van verwaarloosde kinderen bevorderen

Werkt samen met

en is een 'dochterorganisatie van' de Drie Schakels Loge nr. 7 van de I.O.O.F: The Independent Order of Odd Fellows te Groningen, eveneens opgericht in 1899.

Oprichters

Drie Schakels Loge nr. 7 van de I.O.O.F: The Independent Order of Odd Fellows.

Koninklijk Besluit 1900
Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 68, 182.

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Vijftigjarig bestaan der I.O.O.F. Nederland 1877 - maart -1927 (Amsterdam z.j.).

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1900.

Opmerkingen

ad werkingsgebied en aantal leden:

'Men wenscht den arbeid niet tot Groningen te beperken maar ook elders belangstelling te wekken en steun te zoeken.

Er zijn thans in de stad Groningen 357 leden.' (Tijdschrift voor armenzorg, 2e jrg. (1901) 68)