Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Miskenet Zenenomieuw (ondersteuning van bejaarde Israelieten)

Naam Vereeniging Miskenet Zenenomieuw (ondersteuning van bejaarde Israelieten)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Alternatieve namen
  • Israelietische Vereeniging tot ondersteuning van oude lieden (Blankenberg )
Plaats Meppel
Provincie Drenthe
Begindatum 1889 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Ouderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het ondersteunen van joodse bejaarden te Meppel (Derksen)

 

'aan oude lieden, boven de 70 jaren, van den Israëlietische Godsdienst, enige ondersteuning in geld te bezorgen' (Blankenberg)

Activiteit

het verlenen van geldelijke steun, maar 'ook steun in andere vorm (hulp in de huishouding e.d.)' (Derksen)

'aan oude lieden, boven de 70 jaren, van den Israëlietische Godsdienst, enige ondersteuning in geld te bezorgen' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

S.C. Derksen, Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente. 250 jaar joods leven in Meppel (Meppel 1988) 151.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 427.

 

Opmerkingen

ad begindatum:

Blankenberg vermeldt 1888.

ad activiteit;

'[de ondersteuning] bedraagt in den regel f 1.- of 90 cent per week.' (Blankenberg)

Archief

Derksen vermeldt hierover: 'Een geweldige handicap bij het schrijven was dat alle archiefgegevens van de joodse gemeente te Meppel, inclusief de notulen, in de oorlog of kort daarna verloren zijn gegaan.'