Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot leniging van armoede en wering der bedelarij in Tholen

Naam Vereeniging tot leniging van armoede en wering der bedelarij in Tholen
Plaats Tholen
Provincie Zeeland
Begindatum 1847 (eerste vermelding)
Einddatum 1937 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

‘Deze vereeniging stelt zich bijzonder ten doel, om gedurende de wintermaanden in den nood van tal van gezinnen tegemoet te komen en alzoo het bedelen aan de woningen tegen te gaan.’ (Blankenberg)

Activiteit

‘De onderstand bestaat voornamelijk uit brood en steenkolen; zelden uit geld of ligging of dekking. Men moet in het bevolkingsregister der gemeente zijn ingeschreven om voor hulp in aanmerking te kunnen komen; men behoeft niet tot eene bepaalde kerk te behooren. Bij den voorzitter moet men zich aanmelden of bij een der andere bestuursleden. Een onderzoek wordt ingesteld; het bestuur, bestaande uit 7 leden, beslist op de aanvragen om hulp.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 408.

ad eerste en laatste vermelding en archiefgegevens:

ontleend aan J.J.C. van Dijk, R.L. Koops en H. Uil (reds.), De archieven in Zeeland, Samson (Alphen a/d Rijn 1979) 107. (deel III in de serie 'Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare bewaarplaatsen in Nederland'. Niet teruggevonden op de website van het Gemeentearchief Tholen (12 maart 2011).

Archief

Het archief van de vereniging tot leniging van armoede en wering der bedelarij in Tholen bevindt zich in het Gemeentearchief Tholen.

periode archief: 1847-1937

omvang archief: 1 portefeuille