Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Langstraat

Naam Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Langstraat
Alternatieve namen
  • Christelijk Hulpbetoon (verkorte, gangbare benaming)
Plaats Langstraat
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1844 (eerste vermelding)
Einddatum 1878 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'voor het Protestantisme te waken en werkzaam te zijn, door Protestanten, bijzonder behoeftige, tegen den invloed der Propaganda te beveiligen' (inleiding inventaris Chr. Hulpbetoon)

'voor het Protestantisme werkzaam zijn in het bijzonder door het verlenen van geldelijke steun aan Protestanten en Protestantse instellingen in de meest uitgebreide zin' (inleiding inventaris Vereeniging van Welstand)

Activiteit

Op lokaal niveau behulpzaam zijn bij het verwezelijken van de doelstellingen van de landelijke vereniging, hetgeen m.b.t. de armenzorg betekende:
'- door giften, of voorschotten zonder of tegen eene geringe rente, de belangen van hen, die zulks waardig zijn, zoo veel mogelijk voorstaan;
- medewerken, dat brave, minvermogende, Protestanten eigendom verkrijgen of behouden'.

Afdeling van

de Protestantsche Vereeniging Christelijk Hulpbetoon, opgericht in 1844 en gevestigd te Den Bosch.

Verantwoording gegevens

De algemene gegevens zijn ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, de gegevens m.b.t. de afdeling Langstraat, inclusief de laatste vermelding, aan de omschrijving van een achttal dossiers in het Familiearchief De Jonge van Zwijnsbergen 1760 - 1960 en aan de inventaris van het archiefbestand van Christelijk Hulpbetoon dat wordt bewaard in het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC).

 

Archief

In het familie-archief De Jonge van Zwijnsbergen dat onder toegangsnummer 319 wordt bewaard in het Brabants Historisch Informatie Centrum bevinden zich de volgende stukken met betrekking het departement Langstraat van de vereniging Christelijk Hulpbetoon:

Brieven aan bestuur van departement Langstraat van Protestanse Vereniging Christelijk Hulpbetoon, 1856 - 1878;

Staat van ontvangsten, 1844 - 1874;

Staat van uitgaven, 1844 - 1874;

Aantekeningen van voorschotten, door hoofdbestuur, en van voorschotten uit kas departement; Langstraat van Protestanse Vereniging Christelijk Hulpbetoon, 1846 - 1874;

Aantekeningen van voorschotten en giften door Protestantse Vereniging Christelijk Hulpbetoon in departement Langstraat, 1866 - 1874;

Jaarrekeningen, ontvangsten en uitgaven departement Langstraat van Protestantse Vereniging Christelijk Hulpbetoon, 1853 - 1870;

Rekening, kwitanties en aantekeningen stuur departement Langstraat van Protestantse Vereniging Christelijk Hulpbetoon, 1848 - 1873;

Akten van schuldbekentenis over renteloze voorschotten voor departement Langstraat van Protestantse Vereniging Christelijk Hulpbetoon, 1848 - 1859.

In het archief van de landelijke vereniging dat wordt bewaard in her Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) te Den Bosch bevinden zich archiefstukken m.b.t. het departement Langstraat 1927-1954.