Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gemeentebelang

Naam Gemeentebelang
Plaats Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1890 (eerste vermelding)
Einddatum 1898 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

m.b.t. de armenzorg:

1. Het verstrekken van versterkende levensmiddelen aan behoeftige Protestantsche zieken en zwakken, zooveel mogelijk op advies van den behandelenden geneesheer;

2. (...)

3. de predikanten in kennis te stellen met ziekten en armoede en bijzondere voorvallen in de gemeente, vooral ook wat de aldaar garnizoen houdende militairen betreft. (Goossens)

Activiteit

1. Het verstrekken van versterkende levensmiddelen aan behoeftige Protestantsche zieken en zwakken, zooveel mogelijk op advies van den behandelenden geneesheer; (...) 3. de predikanten in kennis te stellen met ziekten en armoede en bijzondere voorvallen in de gemeente, vooral ook wat de aldaar garnizoen houdende militairen betreft.

Aangesloten bij

de Nederlandsche Protestantenbond

Koninklijk Besluit 1 november 1890 nr. 74; 1898
Staatscourant

23-01-1891, 26-05-1898

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
799
Verantwoording gegevens

Register van de Staatscourant van 1898

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

vrijzinnig protestants