Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning van fatsoenlijke armoede bij de Israƫlieten

Naam Vereeniging tot ondersteuning van fatsoenlijke armoede bij de Israƫlieten
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel der vereeniging is behoeftigen op te sporen, die te beschaamd zijn om te vragen, en hen te ondersteunen met giften en raad.' (Blankenberg)

Activiteit

het opsporen en met raad en daad bijstaan van fatsoenlijke joodse armen.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 381.