Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Weldoende Doorgaan

Naam Weldoende Doorgaan
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum november 1891 (oprichting)
Einddatum november 1941 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

weldadigheid te beoefenen

Activiteit

weldadigheid beoefenen

Oprichters

'Een van onze oprichters, mw. J. Smit.'

Vergaderplaats

De oprichtingsvergadering vond plaats in de gehoorzaal van het oud-katholiek Weeshuis te Utrecht.

Verantwoording gegevens

'Utrecht Weldoende Doorgaan' in: De Oud-Katholiek. Weekblad voor de oud-katholieke kerk in Nederland 57e jrg. (1941) 301.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

oud-katholiek