Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereniging tot ondersteuning van ontslagen verpleegden uit het Gesticht

Naam Vereniging tot ondersteuning van ontslagen verpleegden uit het Gesticht
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1879 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Geesteszieken
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

voormalige patiënten van het krankzinnigengesticht te ondersteunen

Activiteit

het ontsteunen van voormalige patiënten van het krankzinnigengesticht

Bestuursleden

In 1879:

De bestuurscommissie bestaat uit de regenten van het Krankzinnigengesticht: dr. M.G. Timmers Verhoeven, jhr. J.G.C.P. Vrijthoff, H. Mauritz, J.M.P. de Joncheere en H. den Bandt. Voorts uit de leden: J.W. Beversen, S. Essenius Greeff, P.M. Keller van Hoorn, H.O.W. de Kat van Barendrecht, A.N. Köhn, dr. W.D. van Oldenborgh, jhr. H.L.W. van den Santheuvel, A. de Vogel, C. Vriesendorp, A.J. Hageman, M.E. Rees, H.G. Long Epée, J.C. de Groot, mr. A. den Bandt, secretaris-rentmeester.

In 1885:

J.W. Beversen, S. Essenius Greeff, P.M. Keller van Hoorn, H.O.W. de Kat van Barendrecht, dr. W.D. van Oldenborgh, C. Vriesendorp, A.J. Hageman, H.G. Long Epée, J.C. de Groot en J.M.P. Joncheere.

Verantwoording gegevens

De gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, zijn ontleend aan:

Adresboek van Dordrecht 1879 (Dordrecht 1879 en 1885).

J.D. Holtheijer en J.J.N.C. de Ligt (reds.), m.m.v. P.A. Zegers en G. van Dijl, bevolkings-agenten, Adresboek der Gemeente Dordrecht  (Dordrecht 1899).