Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwen- en Meisjes-vereeniging Johanna

Naam Vrouwen- en Meisjes-vereeniging Johanna
Plaats Vijfhuizen
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes, Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Onderstand in onderkleederen, beddegoed aan arme gezinnen, ouden van dagen, weduwen en weezen; en aan zwakken, versterkende middelen.' (Blankenberg)

Activiteit

het verlenen van 'Onderstand in onderkleederen, beddegoed aan arme gezinnen, ouden van dagen, weduwen en weezen; en aan zwakken, versterkende middelen.'

'Er wordt geen onderscheid gemaakt in gezindte. Men moet zich aanmelden bij het bestuur, dat vooraf een onderzoek instelt.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 449-450.