Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Hoogeveen

Naam Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Hoogeveen
Plaats Hoogeveen
Provincie Drenthe
Begindatum 1814 (eerste vermelding)
Einddatum 1893 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en haar afdelingen waren primair gericht op het 'beschaven' van het volk, het departement Hoogeveen richtte daarnaast een Commissie ter spijsuitdeling aan de armen op.

Activiteit

op het gebied van armenzorg: het oprichten  en instandhouden van een Commissie ter spijsuitdeling

 

Afdeling van

de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgericht in 1784 te Edam en vanaf 1787 gevestigd te Amsterdam.

Heeft als deelnemer

vormt tezamen met de aan het departement verbonden Vrouwenvereeniging het Nutsdepartement

Bestuursleden

secretaris: ds A.S. Bresser vanaf 1813

Verantwoording gegevens

H. Gras, 'Noodruftigen en hun weldoeners' in: H. Gras, F. Nijstad e.a., Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975 (Amsterdam 1995) 297, 308.

ad leden:

W.W. Mijnhardt en A.J. Wichers (reds.), Om het Algemeen Volksgeluk Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Edam 1984) 65. Uitgave van het Nut.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

neutraal met een protestantse inslag die in de loop der tijd steeds dominant werd.

ad leden:

Tot circa 1900: mannen, zonder dat vrouwen expliciet werden uitgesloten, ze waren gewoon geen lid. Mijnhardt schrijft over het jaar 1864: 'Aan het afzonderlijk lidmaatschap van de vrouw werd toen nog helemaal niet gedacht. Dat komt pas weer 35 jaar later.' (Mijnhardt/Wichers)