Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verschaffing van lectuur aan blinden

Naam Vereeniging tot verschaffing van lectuur aan blinden
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'den blinden lectuur te verschaffen door het overbrengen van werken in Brailleteekens.'

Activiteit

in overleg met diverse blindeninstituten vaststellen welke werken geschikt zijn om door de werkende leden in brailleschrift omgezet te worden; het zorgen voor goed en goedkoop materiaal en voor het binden en verzenden van de boeken.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 849-850.