Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwen-vereeniging "Die zich des armen ontfermt, leent den Heer"

Naam Vrouwen-vereeniging "Die zich des armen ontfermt, leent den Heer"
Alternatieve namen
  • Vrouwenvereeniging "Die zich der armen ontfermt, leent den Heer" (Spr. 10:17) (Jaarboekje)
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1869 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het maken van kleederen en het aankoopen van dekking ten behoeve der armen' (Blankenberg)

Activiteit

'het maken van kleederen en het aankoopen van dekking ten behoeve der armen' (Blankenberg)

Werkt samen met

Jongedochters-vereeniging: Onze hulp is in den naam des Heeren.

Werkt samen met

de Jongdochters-Vereeniging "Dorcas".

Vergaderplaats

consistoriekamer der Gereformeerde Kerk A (Gedempte Oude Gracht). (Jaarboekje)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 449.

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1904 (Haarlem 1904) 418.

Opmerkingen

'De vereeniging telt (in 1899) 19 leden, die naar welgevallen bijdragen.' (Blankenberg)

'Zij [de vereniging] telt 16 leden [in 1904], die wekelijks een vaste contributie betalen (...)'. (Jaarboekje)

ad levensbeschouwing:

protestants (gereformeerd)

In het Jaarboekje voor 1904 staat ook de Jongdochters-Vereeniging "Dorcas" vermeld die met de vrouwenvereniging "Die zich der armen ontfermt (...)" samenwerkte. Deze jongedochtersvereniging telde zij 16 werkende en 20 contribuerende leden die 'naar welgevallen bijdragen'. De oprichtingsdatum wordt echter niet genoemd.