Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk

Naam Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk
Plaats Barendrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel is te voorzien in de behoefte aan kleeding en dekking aan armen behoorende tot de gereformeerde kerk' (Blankenberg)

Activiteit

(doen) 'voorzien in de behoefte aan kleeding en dekking aan armen behoorende tot de gereformeerde kerk (....) onderzoek heeft vóór de uitdeelingen plaats' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 437.