Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap "Tot Nut en Genoegen", Vereeniging tot afschaffing van sterken drank

Naam Genootschap "Tot Nut en Genoegen", Vereeniging tot afschaffing van sterken drank
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1885 (eerste vermelding)
Einddatum 1885 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten, Weduwen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

1) de leden in kennis te brengen met de beginselen der Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank;

2) de leden, ingeval van ziekte, te ondersteunen, hun bij overlijden de laatste eer te bewijzen en aan hunnen achtergebleven betrekkingen een geldelijke uitkeering te geven (Goossens)

Activiteit

1) de leden in kennis te brengen met de beginselen der Nederl. Vereeniging tot afschaffing van sterken drank;

2) de leden, ingeval van ziekte, te ondersteunen, hun bij overlijden de laatste eer te bewijzen en aan hunnen achtergebleven betrekkingen een geldelijke uitkeering te geven. (Goossens)

Werkt samen met

de afdeling Amsterdam van de Vereeniging tot afschaffing van (den) sterken drank

Koninklijk Besluit 4 augustus 1885 nr. 30
Staatscourant

27-11-1885

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
436
Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief