Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding van het Protestantsche Weeshuis te Wormerveer

Naam Vereeniging tot instandhouding van het Protestantsche Weeshuis te Wormerveer
Plaats Wormerveer
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1869 (eerste vermelding)
Einddatum 1881 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk), Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de instandhouding van het Weeshuis te Wormerveer, waarin weeskinderen, geboren uit Protestantsche vader of moeder te Wormerveer woonachtig, worden verpleegd en opgevoed. (Goossens)

Activiteit

Het in stand houden van het Weeshuis te Wormerveer, waarin weeskinderen, geboren uit Protestantsche vader of moeder te Wormerveer woonachtig, worden verpleegd en opgevoed.

Koninklijk Besluit 11 oktober 1878 nr. 16
Staatscourant

29-10-1878, 21-01-1881

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
3321
Opmerkingen

Het onder 'publicaties van de vereniging' genoemde,  in 1869 goedgekeurde 'Reglement', bevindt zich in de bibliotheek van het Gemeentearchief Zaanstad.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement voor het Protestantsch weeshuis te Wormerveer [goedgekeurd Januarij 1869] (1869).