Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Deventer van den -

Naam Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Deventer van den -
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Begindatum 1893 (eerste vermelding)
Einddatum 1895 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het misbruik van bedwelmende dranken en openbare dronkenschap te bestrijden

Activiteit

het geven van voorlichting over drankmisbruik, het stimuleren van allerlei vormen van volksonderricht en van (woning)bezit

 

Afdeling van

"Volksbond", Vereeniging tegen drankmisbruik, opgericht onder de naam Multapatior's Bond in 1875 en gevestigd te Amsterdam.

Koninklijk Besluit 3 augustus 1893
Verantwoording gegevens

ad eerste vermelding en Koninklijjk Besluit:

ontleend aan het register van de Staatscourant van 1893

ad laatste vermelding:

het jaar van verschijnen van ondergenoemde statuten en huishoudelijk reglement: 1895.

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landeljke vereniging

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventiefLiteratuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Statuten en Huishoudelijk Reglement van de 'Afdeeling Deventer van den Volksbond', 'Vereeniging tegen Drankmisbruik' (Deventer 1895).