Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "De Louise-Inrichting"

Naam Vereeniging "De Louise-Inrichting"
Plaats Brummen
Provincie Gelderland
Begindatum 1883 (eerste vermelding)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om aan onbemiddelde dames, speciaal weduwen van den Protestantschen Godsdienst, die hetzij door ouderdom of om eenige andere reden niet meer in eigen onderhoud kunnen voorzien tegen eene geringe vergoeding, een Christelijk "te Huis" aan te bieden (Goossens)

Activiteit

financieel mogelijk maken dat onbemiddelde dames, speciaal weduwen van den Protestantschen Godsdienst, die hetzij door ouderdom of om eenige andere reden niet meer in eigen onderhoud kunnen voorzien tegen eene geringe vergoeding worden opgenomen in een Christelijk "te Huis"

Koninklijk Besluit 19 juli 1883 nr. 27; 19 augustus 1890 nr. 25; 1901
Staatscourant

19-08-1883, 28-10-1890, 25-04-1901

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
920
Verantwoording gegevens

De laatste vermelding is ontleend aan het register van de Staatscourant van 1901.

Opmerkingen

 

ad literatuur over de vereniging:

Uit de titel van het boek van Willemsens valt niet op te maken in hoeverre de inrichting een vereniging is gebleven.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Willemsens, P., RĂ©sidence Louise-inrichting, voor verarmde deftige dames (1883-1976): aspecten van een standenmaatschappij in en buiten Brummen (Brummen 2007).